Thiết bị đo phẩm chất.
Thiết bị đo phẩm chất.

Thiết bị đo gió, ánh sáng, nhiệt độ

NHIỆT KẾ THỦY NGÂN 300°C WIKA

Mã hàng: WK300

Giá: 500.000 vnđ

NHIỆT KẾ THỦY NGÂN YAMAKI 600°C

Mã hàng: YMK-600

Giá: 750.000 vnđ

NHIỆT KẾ TỰ GHI TESTO 176 T2

Mã hàng: 176 T2

Giá: 10.580.000 vnđ

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ UNI-T UT300A

Mã hàng: UT300A

Giá: 350.000 vnđ

NHIỆT KẾ ĐO NHIỆT ĐỘ THỰC PHẨM JR-1

Mã hàng: JR-1

Giá: 95.000 vnđ

NHIỆT KẾ THỦY NGÂN CHÂN VUÔNG

Mã hàng: NKTN-V50

Giá: 500.000 vnđ

Thiết bị đo gió, ánh sáng, nhiệt độ