Thiết bị ngành nước
Thiết bị ngành nước

Máy bơm nước

MÁY BƠM NƯỚC DÙNG XĂNG INGCO GWP402

Mã hàng: GWP402

Giá: 6.750.000 vnđ

7HP MÁY BƠM NƯỚC DÙNG XĂNG INGCO GWP302

Mã hàng: GWP302

Giá: 3.700.000 vnđ

MÁY BƠM NƯỚC XĂNG INGCO GWP102

Mã hàng: GWP102

Giá: 2.300.000 vnđ

MÁY BƠM NƯỚC XĂNG INGCO GWP202

Mã hàng: GWP202

Giá: 3.345.000 vnđ

1500W (2HP) MÁY BƠM NƯỚC INGCO JP15008

Mã hàng: JP15008

Giá: 3.000.000 vnđ

750W MÁY BƠM PHUN TỰ ĐỘNG INGCO JPT07508

Mã hàng: JPT07508

Giá: 2.600.000 vnđ

MÁY BƠM LI TÂM INGCO MHF22001 (3HP)

Mã hàng: MHF22001

Giá: 3.300.000 vnđ

750W MÁY BƠM PHUN INGCO JP07508

Mã hàng: JP07508

Giá: 1.600.000 vnđ

MÁY BƠM PHUN INGCO JP11008 (1.5HP)

Mã hàng: JP11008

Giá: 1.700.000 vnđ

MÁY BƠM LI TÂM INGCO CPM7508 (1.0HP)

Mã hàng: CPM7508

Giá: 1.500.000 vnđ

MÁY BƠM LI TÂM INGCO CPM15008 (2HP)

Mã hàng: CPM15008

Giá: 2.700.000 vnđ

MÁY BƠM LI TÂM INGCO MHF15001 (2HP)

Mã hàng: MHF15001

Giá: 2.550.000 vnđ

Máy bơm nước

Chat Zalo 1 Chat Zalo 2