Vật tư điện lạnh
Vật tư điện lạnh

Máy hút chân không

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG HAI CẤP VALUE V-I280SV

Mã hàng: V-I280SV

Giá: 7.200.000 vnđ

MÁY BƠM HÚT CHÂN KHÔNG 2 CẤP TASCO TB41XD BỎ MẪU

Mã hàng: TB41XD

Giá: 9.800.000 vnđ

MÁY BƠM HÚT CHÂN KHÔNG 1 CẤP TASCO TB430SF

Mã hàng: TA430SF

Giá: 2.790.000 vnđ

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG HAI CẤP TASCO TA150SB-2-220

Mã hàng: TA150SB-2-220

Giá: 7.900.000 vnđ

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG MỘT CẤP TASCO TA150SA-2-220

Mã hàng: TA150SA-2-220

Giá: 6.600.000 vnđ

MÁY HÚT CHÂN KHÔNG UNIWELD HVP-12

Mã hàng: HVP-12

Giá: 20.800.000 vnđ

MÁY HÚT CHÂN KHÔNG UNIWELD HVP-8 3/4HP

Mã hàng: HVP-8

Giá: 13.450.000 vnđ

MÁY HÚT CHÂN KHÔNG UNIWELD HVP-6

Mã hàng: HVP-6

Giá: 10.400.000 vnđ

MÁY HÚT CHÂN KHÔNG VALUE FY-1.5C-N 5.4M3/H

Mã hàng: FY-1.5C-N

Giá: 1.900.000 vnđ

MÁY HÚT CHÂN KHÔNG VALUE FY-1H-N 3.6M3/H

Mã hàng: FY-1H-N

Giá: 1.350.000 vnđ

MÁY HÚT CHÂN KHÔNG VALUE FY-1C-N

Mã hàng: FY-1C-N

Giá: 1.650.000 vnđ

Máy hút chân không

Chat Zalo 1 Chat Zalo 2