Thiết bị ngành hàn
Thiết bị ngành hàn

Máy hàn cắt

MÁY CẮT KIM LOẠI HUAWEI CG1-100

Mã hàng: CG1-100

Giá: 7.200.000 vnđ

RÙA CẮT KIM LOẠI CG1-30

Mã hàng: CG1-30

Giá: 4.800.000 vnđ

MÁY CẮT KIM LOẠI PLASMA JASIC CUT160 J47

Mã hàng: CUT-160

Giá: 35.300.000 vnđ

MÁY CẮT PLASMA JASIC CUT 100

Mã hàng: CUT 100

Giá: 18.680.000 vnđ

DÂY XÍCH CHO RÙA CẮT GIÓ ĐÁ HUAWEI 2M

Mã hàng: TLT XRC01

Giá: 2.100.000 vnđ

RÙA CẮT ỐNG QUAY TAY SCG2-11H

Mã hàng: SCG2-11H

Giá: 6.800.000 vnđ

MÁY CẮT ỐNG TỰ ĐỘNG YUKWANG YK200

Mã hàng: YK-2000

Giá: 44.500.000 vnđ

RÙA CẮT ỐNG QUAY TAY YUKWANG YK20

Mã hàng: YK-20

Giá: 13.900.000 vnđ

RÙA CẮT ỐNG QUAY TAY HUAWEI CG2-11G

Mã hàng: CG2-11G

Giá: 7.100.000 vnđ

MÁY CẮT SASUKE - 40HQ

Mã hàng: 40HQ

Giá: 4.850.000 vnđ

RÙA CẮT GIÓ ĐÁ TANAKA KT-5NX

Mã hàng: KT-5NX

Giá: 48.000.000 vnđ

MÁY CẮT PLASMA INVERTER RILAND CUT 100GT

Mã hàng: CUT 100GT

Giá: 18.000.000 vnđ

Máy hàn cắt

Chat Zalo 1 Chat Zalo 2