Vệ sinh công nghiệp
Vệ sinh công nghiệp

Máy hút bụi

MÁY HÚT BỤI ƯỚT / KHÔ HIỆU STANLEY DXV38S

Mã hàng: DXV38S

Giá: 5.000.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI ƯỚT / KHÔ HIỆU STANLEY DXV30S

Mã hàng: DXV30S

Giá: 4.000.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI ƯỚT / KHÔ HIỆU STANLEY DXV34P

Mã hàng: DXV34P

Giá: 3.950.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI ƯỚT / KHÔ HIỆU STANLEY DXV25S

Mã hàng: DXV25S

Giá: 3.550.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI ƯỚT / KHÔ HIỆU STANLEY SL19501P-12A

Mã hàng: SL19501P-12A

Giá: 5.200.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI ƯỚT / KHÔ HIỆU STANLEY SL19501-12B

Mã hàng: SL19501-12B

Giá: 6.450.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI ƯỚT / KHÔ HIỆU STANLEY DXV23P

Mã hàng: DXV23P

Giá: 3.440.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI ƯỚT / KHÔ HIỆU STANLEY SL19199P

Mã hàng: SL19199P

Giá: 3.440.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI ƯỚT / KHÔ HIỆU STANLEY SL19199-16A

Mã hàng: SL19199-16A

Giá: 6.550.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI ƯỚT / KHÔ HIỆU STANLEY SL19417P-6A

Mã hàng: SL19417P-6A

Giá: 1.650.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI ƯỚT / KHÔ HIỆU STANLEY SL19417-8A

Mã hàng: SL19417-8A

Giá: 2.750.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI ƯỚT / KHÔ HIỆU STANLEY SL19403PE8A

Mã hàng: SL19403PE8A

Giá: 3.000.000 vnđ

Máy hút bụi

Chat Zalo 1 Chat Zalo 2