DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TỬ
DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TỬ

Thước đo khoảng cách điện tử

THƯỚC ĐO KHOẢNG CÁCH SNDWAY SW-120

Mã hàng: SW-120

Giá: 950.000 vnđ

THƯỚC ĐO KHOẢNG CÁCH TIA XANH SNDWAY SW-70G

Mã hàng: SW-50G

Giá: 1.700.000 vnđ

THƯỚC ĐO KHOẢNG CÁCH TIA XANH SNDWAY SW-100G

Mã hàng: SW-100G

Giá: 2.150.000 vnđ

THƯỚC ĐO KHOẢNG CÁCH TIA XANH SNDWAY SW-50G

Mã hàng: SW-50G

Giá: 1.450.000 vnđ

MÁY LASER (LU-LS6TLD) 6 TIA XANH LÁ - 30MW LD TOP LU-LS6TLD

Mã hàng: LU-LS6TLD

Giá: 2.100.000 vnđ

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 100 MÉT TIA ĐỎ WD-100

Mã hàng: WD-100

Giá: 2.000.000 vnđ

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 60 MÉT TIA XANH LÁ LU-D60XL

Mã hàng: LU-D60XL

Giá: 1.800.000 vnđ

MÁY LASER (HV-LS6TXL) 6 TIA XANH LÁ - 35MW TOP HV-LS6TXL

Mã hàng: HV-LS6TXL

Giá: 2.100.000 vnđ

THƯỚC ĐO KHOẢNG CÁCH ĐIỆN TỬ SNDWAY SW-50

Mã hàng: SW-M50

Giá: 490.000 vnđ

Thước đo khoảng cách điện tử