Cần NỔ
Cần NỔ

Cần nổ LICOTA

CẦN NỔ LICOTA 1 INCH 11000FT/LB - 81500 (300 - 1500Nm)

Mã hàng: AQT-N81500

Giá: 15.800.000 vnđ

CẦN NỔ LICOTA 1 INCH 700FT/LB - 8980 (140-980Nm)

Mã hàng: AQT-N8980

Giá: 8.600.000 vnđ

CẦN NỔ LICOTA 3/4 INCH 700FT/LB - 6980 (140-980 Nm)

Mã hàng: AQT-N6980

Giá: 7.980.000 vnđ

CẦN NỔ LICOTA 3/4 INCH 500FT/LB - 6700 (140-700Nm)

Mã hàng: AQT-N6700

Giá: 7.300.000 vnđ

CẦN NỔ LICOTA 3/4 INCH 300FT/LB - 6450 (65-450Nm)

Mã hàng: AQT-N6450

Giá: 2.500.000 vnđ

CẦN NỔ LICOTA 1/2 INCH 70-350 Nm AQT-N4350

Mã hàng: AQT-N4350

Giá: 1.490.000 vnđ

CẦN NỔ LICOTA 1/4 INCH - 2025 [5-25NM]

Mã hàng: AQT-N2025

Giá: 750.000 vnđ

Cần nổ LICOTA

Chat Zalo 1 Chat Zalo 2