ĐẦU NỐI CÁC LOẠI
ĐẦU NỐI CÁC LOẠI

Đầu nối nhanh Nitto

ĐẦU NỐI NHANH NITTO 20SH INOX 304

Mã hàng: 20SH 304

Giá: 550.000 vnđ

ĐẦU NỒI NITTO 30SF INOX 304

Mã hàng: 30SF-304

Giá: 500.000 vnđ

ĐẦU NỐI NITTO 30PH INOX 304

Mã hàng: 30PH 304

Giá: 250.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH KHÍ NÉN NITTO 17PH

Mã hàng: 17PH

Giá: 35.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH KHÍ NÉN NITTO 20PH

Mã hàng: 20PH

Giá: 34.000 vnđ

ĐẦU NÓI NHANH KHÍ NÉN NITTO 30PH

Mã hàng: 30PH

Giá: 44.000 vnđ

KHỚP NỐI NHANH KHÍ NÉN NITTO 40PH

Mã hàng: 40PH

Giá: 43.000 vnđ

KHỚP NỐI NHANH KHÍ NÉN NITTO 400PH

Mã hàng: 400PH

Giá: 130.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH NITTO KHÍ NÉN 10PM

Mã hàng: 10PM

Giá: 38.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH NITTO 20PM

Mã hàng: 20PM

Giá: 38.000 vnđ

KHỚP NỐI NHANH KHÍ NÉN NITTO 30PM

Mã hàng: 30PM

Giá: 45.000 vnđ

KHỚP NỐI NHANH KHÍ NÉN NITTO 40PM

Mã hàng: 40PM

Giá: 46.000 vnđ

Đầu nối nhanh Nitto

Chat Zalo 1 Chat Zalo 2