Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ dùng điện

Máy đục bê tông

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG TOTAL TH215456

Mã hàng: TH215456

Giá: 3.800.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG TOTAL TH217506

Mã hàng: TH217506

Giá: 5.500.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG TOTAL TH220502

Mã hàng: TH220502

Giá: 12.000.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG TOTAL TH215002

Mã hàng: TH215002

Giá: 4.400.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG TOTAL TH213006

Mã hàng: TH213006

Giá: 2.222.200 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG TOTAL TH2130016

Mã hàng: TH2130016

Giá: 2.480.000 vnđ

MÁY ĐỤC PHÁ BOSCH GSH 11 VC

Mã hàng: GSH 3E

Giá: 23.410.000 vnđ

MÁY ĐỤC PHÁ BOSCH GSH 11 E

Mã hàng: GSH 11 E

Giá: 13.920.000 vnđ

MÁY ĐỤC PHÁ BOSCH GSH 16-30

Mã hàng: GSH 16-30

Giá: 20.700.000 vnđ

MÁY ĐỤC PHÁ BOSCH GSH 5

Mã hàng: GSH 5

Giá: 6.040.000 vnđ

MÁY ĐỤC PHÁ BOSCH GSH 9 VC

Mã hàng: GSH 9 VC

Giá: 16.890.000 vnđ

MÁY ĐỤC PHÁ BOSCH GSH 500 GEN II

Mã hàng: GSH 500 GEN II

Giá: 4.900.000 vnđ

Máy đục bê tông