Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ dùng điện

Máy đục bê tông

MÁY CHUYÊN ĐỤC 30MM HUKAN HK-G2-DH65B

Mã hàng: HK-G2-DH65B

Giá: 2.505.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG DEKTON DK-DH3601

Mã hàng: DK-DH3601

Giá: 1.780.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG INGCO PDB17008

Mã hàng: PDB17008

Giá: 3.240.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG INGCO PDB15006

Mã hàng: MÁY ĐỤC BÊ TÔNG INGCO PDB15006

Giá: 4.170.000 vnđ

1300W MÁY ĐỤC BÊ TÔNG INGCO PDB13008

Mã hàng: PDB13008

Giá: 1.980.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG TOTAL TH215456

Mã hàng: TH215456

Giá: 3.990.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG TOTAL TH217506

Mã hàng: TH217506

Giá: 5.700.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG TOTAL TH220502

Mã hàng: TH220502

Giá: 12.900.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG TOTAL TH215002

Mã hàng: TH215002

Giá: 4.600.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG TOTAL TH213006

Mã hàng: TH213006

Giá: 2.422.200 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG TOTAL TH2130016

Mã hàng: TH2130016

Giá: 2.680.000 vnđ

MÁY ĐỤC PHÁ BOSCH GSH 11 VC

Mã hàng: GSH 3E

Giá: 23.410.000 vnđ

Máy đục bê tông

Chat Zalo 1 Chat Zalo 2