Dụng Cụ Thủy Lực
Dụng Cụ Thủy Lực

Kềm bấm cos thủy lực

KÌM ÉP COS THỦY LỰC YQK-120 120MM2

Mã hàng: YQK-120

Giá: 890.000 vnđ

KÌM ÉP COS THỦY LỰC YQK-70 70mm2

Mã hàng: YQK-70

Giá: 890.000 vnđ

KÌM BẤM COS IZUMI 16B

Mã hàng: 16B

Giá: 10.000.000 vnđ

BẤM COS THỦY LỰC CENTURY LU-BCTL-300

Mã hàng: LU-BCTL-300

Giá: 1.200.000 vnđ

MÁY BẤM COS THỦY LỰC DÙNG PIN TLP HHYD-400E 16-400MM

Mã hàng: HHYD-400E

Giá: 23.800.000 vnđ

KÌM BẤM COS THỦY LỰC TAC YP-24

Mã hàng: YP-24

Giá: 3.800.000 vnđ

KÌM ÉP COS THỦY LỰC YQ-500C 500MM2

Mã hàng: YQ-500

Giá: 3.900.000 vnđ

KÌM ÉP COS THỦY LỰC TAC CPO-400A 16-400MM2

Mã hàng: CPO-400A

Giá: 12.500.000 vnđ

KÌM ÉP COS THỦY LỰC TAC CYO-400C

Mã hàng: CYO-400C

Giá: 22.500.000 vnđ

ĐẦU ÉP COS THỦY LỰC TAC CYO-400D

Mã hàng: CYO-400D

Giá: 14.900.000 vnđ

KÌM BẤM COS THỦY LỰC TLP HHY-400F 16MM-400MM

Mã hàng: HHY-400F

Giá: 4.890.000 vnđ

KÌM BẤM COS THỦY LỰC TAC CYO-400B

Mã hàng: CYO-400B

Giá: 12.800.000 vnđ

Kềm bấm cos thủy lực

Chat Zalo 1 Chat Zalo 2