Vật liệu mài mòn
Vật liệu mài mòn

Đá mài

HẠT MÀI SILIC HẢI DƯƠNG 24-200

Mã hàng:

Giá: 180.000 vnđ

HẠT MÀI SĐ HẢI DƯƠNG 20 - 120

Mã hàng:

Giá: 130.000 vnđ

HẠT MÀI CT HẢI DƯƠNG 24 - 220

Mã hàng:

Giá: 100.000 vnđ

ĐÁ RUNG XÓC HẢI DƯƠNG 10.12

Mã hàng:

Giá: 40.000 vnđ

HẠT MÀI CN HẢI DƯƠNG 10 - 320

Mã hàng:

Giá: 50.000 vnđ

ĐÁ RUNG XÓC HẢI DƯƠNG 8.8

Mã hàng:

Giá: 60.000 vnđ

ĐÁ RUNG XÓC HẢI DƯƠNG 30.30

Mã hàng:

Giá: 40.000 vnđ

ĐÁ RUNG XÓC HẢI DƯƠNG 20.20

Mã hàng:

Giá: 40.000 vnđ

ĐÁ RUNG XÓC HẢI DƯƠNG 10.10

Mã hàng:

Giá: 60.000 vnđ

ĐÁ CHÉN HẢI DƯƠNG 100.45.32

Mã hàng:

Giá: 35.000 vnđ

ĐÁ XAY ĐẬU HẢI DƯƠNG 100.20.50/20

Mã hàng:

Giá: 50.000 vnđ

ĐÁ CHÉN HẢI DƯƠNG 125.45.32

Mã hàng:

Giá: 50.000 vnđ

Đá mài

Chat Zalo 1 Chat Zalo 2