ĐẦU NỐI CÁC LOẠI
ĐẦU NỐI CÁC LOẠI

Đầu nối nhanh Nhật Bản

ĐẦU NỐI NHANH KHÍ NÉN NAC 22PH

Mã hàng: NAC 20PH

Giá: 35.000 vnđ

KHỚP NỐI NHANH NAC 22PM

Mã hàng: NAC 22PM

Giá: 35.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH NHẬT BẢN NAC 22SM

Mã hàng: NAC 22SM

Giá: 115.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH NHẬT BÀN NAC 22SH

Mã hàng: NAC 22SH

Giá: 115.000 vnđ

KHỚP NỐI NHANH TỰ ĐỘNG NIZEN 20SP-20PP

Mã hàng: NIZEN 20SP-20PP

Giá: 60.000 vnđ

KHỚP NỐI NHANH TỰ ĐỘNG NIZEN 20SF-20PF

Mã hàng: NIZEN 20SFT

Giá: 60.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH TỰ ĐỘNG NIZEN 20SM-20PM

Mã hàng: NIZEN 20SMT

Giá: 55.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH TỰ ĐỘNG NHẬT BẢN 20SM

Mã hàng: TD-20SM

Giá: 85.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH NHẬT BẢN 40SF

Mã hàng: NB-40SF

Giá: 70.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH KHÍ NÉN NHẬT BẢN 40SH

Mã hàng: 40SF

Giá: 70.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH NHẬT BẢN 30SF

Mã hàng: NB-30SF

Giá: 65.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH NHẬT BÀN 20SP

Mã hàng: NB-20SP

Giá: 60.000 vnđ

Đầu nối nhanh Nhật Bản