Dụng cụ khí nén
Dụng cụ khí nén

Máy mài hơi

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG75A-CR

Mã hàng: KPT-NG75A-CR

Giá: 7.710.000 vnđ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG75L-CR

Mã hàng: KPT-NG75L-CR

Giá: 12.100.000 vnđ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG75A-CS

Mã hàng: KPT-NG75A-CS

Giá: 7.710.000 vnđ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG75L-CS

Mã hàng: KPT-NG75L-CS

Giá: 12.100.000 vnđ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG65L-CS

Mã hàng: KPT-NG65L-CS

Giá: 8.310.000 vnđ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG65A-CR

Mã hàng: KPT-NG65A-CR

Giá: 7.100.000 vnđ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG45A-CR

Mã hàng: KPT-NG45A-CR

Giá: 5.710.000 vnđ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG65A-CS

Mã hàng: KPT-NG65A-CS

Giá: 7.710.000 vnđ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG25A-CR

Mã hàng: KPT-NG25A-CR

Giá: 5.510.000 vnđ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG25L-CR

Mã hàng: KPT-NG25L-CR

Giá: 7.100.000 vnđ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG45A-CS

Mã hàng: KPT-NG45A-CS

Giá: 5.510.000 vnđ

6” MÁY MÀI THẲNG KAWASAKI KPT-NG150A-DRG

Mã hàng: KPT-NG150A-DRG

Giá: 14.100.000 vnđ

Máy mài hơi

Chat Zalo 1 Chat Zalo 2